Emanuel Schütt

Adaptive trait

En serie om hur människan anpassar naturen, pågående projekt sedan 2014.